Zamestnanci

)
Personálne obsadenie materskej školy : 
 
  • Margita Petrášová - riaditeľka MŠ
  • Mária Valentová - učiteľka MŠ
  • Dana Hološková - vedúca ŠJ
  • Lýdia Čavojská - kuchárka ŠJ
  • Jana Peterková - kuchárka ŠJ
  • Elena Beňáková - upratovačka, školníčka pre MŠ a ZŠ