Školská jedáleň

Prosíme Vás aby ste dodržiavali tieto pokyny pre stravníkov aby sme sa vyhli prípadným nedorozumeniam : 

 

 

  1. Poštové poukážky dostane stravník vždy začiatkom mesiaca a tie je treba uhradiť do 10.dňa v mesiaci. Vždy sa platí mesiac vopred. Ústrižok o zaplatení je treba odovzdať vedúcej ŠJ - pani Dane Hološkovej.
  2. Na stravu je každý stravník povinný sa odhlásiť alebo prihlásiť 24hod. vopred. Vo výnimočných prípadoch (náhle ochorenie) do 7:30 hod. ráno. Odhlásiť sa možno zapísaním sa do zošita ktorý je umiestnený na radiatore vo vstupnej hale alebo telefonicky na čísle 034/ 65 99 137 . Neodhlásená strava prepadá. Počas choroby poskytujeme obed do obedára len v prvý deň choroby dieťaťa.
 
Za dodržiavanie týchto pravidiel Vám vopred ďakujeme !