Memorandum dieťaťa

 

- Nerozmaznávajte ma. Viem veľmi dobre, že nemusím dostať všetko, čo chcem. Iba vás skúšam.
- Nepoužívajte voči mne silu. To ma učí, že všetko sa dá dosiahnuť iba silou.
- Neprotirečte si. To ma mätie a núti ma vyhýbať sa.
- Nedávajte sľuby, ak ich nedokážete dodržať. To by podkopávalo moju dôveru vo vás.
- Nesnažte sa, aby som sa cítil menší než som.
- Nerobte za mňa veci, ktoré sám neurobím. Potom to zneužijem a naďalej vás budem zapriahať do svojich služieb.
- Nenapomínajte ma pred ľuďmi. Budem na to lepšie reagovať, ak mi to poviete potichu v súkromí.
- Nesnažte sa diskutovať o mojom správaní ešte počas konfliktu. Vtedy vás vôbec nepočúvam.
- Nesnažte sa mi kázať. Boli by ste prekvapení, ako dobre viem, čo je dobré a čo zlé.
- Nechcite, aby som vždy vysvetľoval svoje správanie. Niekedy naozaj neviem, prečo som to urobil.
- Neochraňujte ma pred dôsledkami. Potrebujem ich poznať a získať vlastné skúsenosti.
- Neodstrkujte ma, keď kladiem otázky. Ak tak urobíte, zistíte, že som sa prestal vypytovať a že hľadám informácie niekde inde.
- Nebojte sa, že so mnou trávite iba málo času. Ráta sa mi, ak ho spolu vôbec trávime.
- Nezabúdajte, že sa mi nemôže dariť bez veľkého pochopenia a povzbudenia. Niekedy sa zabúda na pochvalu, hoci je poctivo zaslúžená. Na pokarhanie sa však nezabudne nikdy.
- Zaobchádzajte so mnou ako so svojim priateľom. Potom budem vašim priateľom aj ja.