Budem škôlkar : 

Čo potrebujem do materskej školy :         


Osobné potreby:
- prezuvky (nie šľapky) musia byť podpísané
- pyžama
- náhradné oblečenie do skrinky hlavne pre mladšie deti - podpísané
- zubná kefka s ochranným krytom, zubná pasta - predškoláci
- prefotený preukaz poistenca
- 1 € na hygienické potreby

 

Vstup dieťaťa do materskej školy 

 
     Začiatkom školského roku prichádzajú do materských škôl aj deti, ktoré ju navštívia prvýkrát. Niektoré deti túto zmenu znášajú ľahko, iným prináša adaptácia na nové prostredie problémy. Dieťa, ktoré nastupuje po prvýkrát do materskej školy si nenesie so sebou len nové oblečenie a prezuvky, ale aj svoju jedinečnú psychickú výbavu - temperament, ktorý určuje ako bude reagovať na nové prostredie, nezvyčajné situácie. Adaptáciu ovplyvňuje okrem iného aj výchovný štýl a sociálny status dieťaťa v rodine.  Výchovné problémy, vyplývajúce z adaptačného procesu majú u jednotlivých detí rôznu intenzitu. Pomerne bezstresovú adaptáciu dieťaťa najúčinejšie ovplyvňuje citová väzba matky s dieťaťom. Už v tejto fáze sa ukazuje spolupráca medzi rodinou a materskou školou nevyhnutná. Osobnosť každého dieťaťa vyžaduje individuálny prístup pedagóga, preto informácie o povahe a vlastnostiach dieťaťa výrazne pomáhajú preklenúť toto náročné obdobie.
 

Ako môžu pomôcť rodičia doma? 

 
Napríklad už aj tým, že mu umožnia zbierať skúsenosti už predtým a pomôžu mu s požiadavkami vysporiadať sa postupne.
 
1. Trénovať odlúčenie : 
  Už pred vstupom do materskej školy by sa malo vedieť dieťa zaobísť krátku dobu bez matky. Príležitostné odlúčenie umožní dieťaťu získať istotu, že mu matka neutečie a že sa vráti. Dlhé lúčenie matky s dieťaťom je pre obidvoch bolestné a nikomu nepomáha, práve naopak. Dlhé lúčenie dieťa zneisťuje, pretože zvláštne chovanie matky podnecuje a potvrdzuje jeho strach.
 
2. Umožniť stretávanie s vrstovníkmi : 
Už pred vstupom do materskej školy môžeme deťom sprostredkovať kontakt s vrstovníkmi ( napr. detské ihrisko ), aby sa naučili s nimi vychádzať.
 
3. Zoznámenie detí s materskou školou : 
    Rozprávajte deťom o škole. Usilujte sa však byť reálny, čiže žiadne fantázie o tom, aké krásne hračky ich tam čakajú a k tomu ešte dobrí kamaráti. Pri dnešnej domácej výbave detských izieb sa môže stať, že vášmu dieťaťu v materskej škole na prvý pohľad žiadna z hračiek do okna nepadne, a už je tu zbytočné sklamanie. Je vhodné vyjsť si na vychádzku k areálu materskej školy. Nezáväzne, len tak cez plot, hádajte spolu s vašim dieťaťom, čo môže byť vo vnútri.
 
4. Brať ohlad na telesnú záťaž :
 Začiatok v materskej škole je pre deti telesne náročný. Deti rýchlo vyčerpajú svoje sily, pretože deň v materskej škole je pre ne veľmi únavný. Bezprostredne po návšteve materskej školy dieťa potrebuje čas na odpočinok.