Rady pre rodičov

Výchova nie je hračka 

 
- rodič by mal chápať detský svet, mal by sa vedieť dieťaťu priblížiť, aby mu porozumel

- najdôležitejšia je komunikácia, rodič musí s dieťaťom komunikovať, odpovedať na jeho otázky

- ak rodičia nebudú mať blízky vzťah s dieťaťom už od malička, nezvládnu ani obdobie puberty

- je dôležité si uvedomovať, že otcove objatia sú rovnako pre dieťa dôležité ako matkine

- dieťa je od prírody zvedavé, túži skúmať, učiť sa o všetkom, čo ho obklopuje

- ani tá najkrajšia televízna rozprávka sa nevyrovná tej, ktorú dieťaťu prečíta alebo povie otec, alebo mama

- dieťa by  nemalo vidieť rodiča vo chvíľach odpočinku len s novinami v rukách alebo pri televíznej obrazovke

- deti budú len vtedy láskavé, ak aj rodičia a ostatní dospelí budeme k nim láskaví


                          Spracované podľa časopisu Predškolská výchova
 
                                     
                                                                                                                                                                                                                         
 
 
Deti sa učia podľa toho, ako žijú:
Ak dieťa žije s kritikou,
                     učí sa odsudzovať.
Ak dieťa žije s nevraživosťou , 
                     učí sa bojovať. 
Ak dieťa žije s posmechom ,
                      učí sa byť ostýchavým.
AK dieťa žije s hanbou,
                      učí sa cítiť vinným. 
Ak dieťa žije s toleranciou,
                      učí sa byť trpezlivým. 
Ak dieťa žije s povzbudením,
                      učí sa sebadôvere.
Ak dieťa žije s chválou,
                      učí sa oceniť.
AK dieťa žije s čestnosťou,
                       učí sa spravodlivosti. 
Ak dieťa žije s bezpečnosťou, 
                       učí sa mať dôveru.
Ak dieťa žije so súhlasom, 
                       učí sa mať rád seba.
Ak dieťa žije s akceptovaním a prieteľstvom, 
                       učí sa nachádzať vo svete lásku.
 

                                 Dorothy Lew Nolte